Ananda Day Care

In dit gebouw worden momenteel 24 kinderen en jongvolwassenen opgevangen met verschillende handicaps en niveau’s. Van maandag tot en met vrijdag krijgen zij hier dagbesteding bestaande uit bewegen, zingen, studeren, dansen, eten, drinken, rusten en spelen.