Skip to content

Beleidsplan Isai Ma(i)yam voor 2019 – 2022

SM_2036926 1/3
Beleidsplan Isai Ma(i)yam voor 2019 – 2022

Inleiding


Stichting Isai Ma(i)yam is een kleinschalige particuliere stichting die
de allerarmste (wees)kinderen en jongeren in de Zuidoost Indiase stad Pondicherry en omgeving op weg helpt naar een kansrijke toekomst.

Dat doen we met drie projecten waarbij muziek en dans de grote kracht is van ons succes. Isai Ma(i)yam betekent dan ook ‘centrum van de muziek’ in het Tamil. De projecten worden allemaal ter plaatse begeleid door ons Nederlandse bestuurslid Brigitte Vink.

 1. Wij runnen een opvang van allerarmste (wees)jongens en meisjes tussen de 5 en 18 jaar. Deze kinderen wonen fulltime bij ons.
 2. Ook hebben wij een dagopvang voor gehandicapte kinderen en jongeren van grotendeels kasteloze families. Wij halen de kinderen elke doordeweekse dag op in onze speciaal aangepaste
  bus(sen) en brengen ze ook weer veilig thuis. Elk kind krijgt dagbesteding op maat. Ze doen onder andere aan yoga, muziekles, sporten, rekenen en computerles. De dove kinderen krijgen ook les in gebarentaal.
 3. Op onze Art School geven wij de kinderen van het kindertehuis en kinderen uit de dorpen muziek- en dansles. Muziek en dans is erg belangrijk in de Indiase cultuur en een manier om door de kasten en een soms moeilijk verleden heen te breken. Hiernaast geven wij hen
  computerles en Engelse conversatieles.
 4. Wij verstrekken studie support voor de kinderen die bij ons wonen, maar ook voor jongeren uit de omgeving. Daarnaast steunen wij een avondschool in een van de omliggende dorpen.

Boodschap

Onze impact is direct en groot. Met de hulp van donateurs kunnen de kinderen zich ontworstelen aan ontzettend slechte omstandigheden. Zij kunnen ook weer een voorbeeld zijn voor andere kinderen.

De aanleiding voor de opvang is treurig, maar de kinderen zijn dat niet. Zij tonen een veerkracht en energie die zijn weerga niet kent. De kinderen zijn doorgaans optimistisch en blij en beschikken over verborgen capaciteiten waarmee ze zich ten positieve kunnen ontwikkelen. Die willen wij bij hun naar boven halen zodat ze volwaardig onderdeel van de maatschappij worden met kans op een beter leven. Dat zij daadwerkelijk op eigen benen kunnen staan.

Doelstellingen

Continuïteit en toekomst


Om ervoor te zorgen dat onze stichting continuïteit behoudt en een goede toekomst heeft, willen
wij in de eerste plaats meer mensen in Nederland laten zien wat voor een waardevol werk Brigitte
en onze Indiase medewerkers doen. Wij zijn daarom altijd bezig om meer naamsbekendheid
creëren met als doel meer donateurs te werven zodat wij onze plannen kunnen verwezenlijken.
SM_2036926 2/3
Bewustwording creëren is daar een automatisch positief gevolg van. Het is belangrijk dat mensen
hier beseffen dat een huis, opleiding en een toekomst niet vanzelfsprekend zijn.
Wij hopen dan ook de komende jaren donateurs in Nederland te werven door zo breed mogelijk
mensen via de directe en indirecte netwerken van de bestuursleden te bereiken. Ook zal gebruik
worden gemaakt van sociale media zoals Twitter, LinkedIn en Facebook. Daarbij zullen wij gebruik
maken van de 7-minuut durende film over de stichting die is gemaakt (onder meer te zien op onze
website). Voorts proberen wij de stichting naar voren te schuiven bij kleine tot middelgrote
evenementen in Nederland van ondernemingen, scholen en natuurlijke personen, waarbij de
stichting eventuele opbrengsten kan ontvangen en deelnemers bekend worden gemaakt met het
bestaan van de stichting en de mogelijkheid te doneren. Daarnaast schrijven we fondsen aan.
In de tweede plaats willen wij ook onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om op lokaal niveau
in India meer fondsen te kunnen werven. Dit zal lastig zijn, maar in de visie van het bestuur is het
van essentieel belang dat de stichting op de lange termijn niet alleen afhankelijk is van het netwerk
van de Nederlandse bestuursleden. De komende tijd zal er tijd besteed worden om de
mogelijkheden voor het aantrekken van lokale financiering te onderzoeken.
Stabiliteit
Een stabiele financiële basis (zie boven) is uiteraard nodig om er zeker van te kunnen zijn dat wij
onvoorziene rampen kunnen opvangen en dat er voldoende marge is om ook op langere termijn
de nodige counseling en opleiding te kunnen bieden aan de kinderen. Maar daarnaast kijken wij in
het kader van stabiliteit ook voortdurend of met het groeiende aantal kinderen, nog steeds
voldoende support en begeleiding wordt geboden. Ook dit jaar wordt hier de nodige aandacht aan
besteed. Om deze reden is er vorig jaar ook een stuk land aangeschaft die toegang geeft tot de
Art School om te waarborgen dat de kinderen de zeer waardevolle dans- en muzieklessen kunnen
blijven volgen.
Opleiding
Behalve voor het waarborgen van de continuïteit van de stichting, hebben wij ook nieuwe donateurs
nodig om ervoor te zorgen dat onze kinderen door middel van blijvende ondersteuning ook na hun
18e levensjaar een beloftevolle toekomst tegemoet kunnen gaan. Net zoals in Nederland kost
onderwijs in India geld. En net zoals in Nederland is ook in India onderwijs een van de belangrijkste
middelen om kinderen een toekomst te geven. Wij hebben nieuwe donateurs nodig die ons helpen
een passende vervolgopleiding voor onze kinderen te realiseren. Voor ons is dit heel belangrijk om
het goede werk wat wordt gedaan voort te kunnen zetten. Het kan namelijk niet zo zijn dat wij de
kinderen van de straat oppakken, een huis, eten en hoop geven om ze vervolgens als ze 18 zijn
weer terug op straat te zetten zonder enige kans op een echt succesvolle toekomst.
Voortdurende doelstellingen
De doelen die de stichting Isai Ma(i)yam zich in het verleden heeft gesteld en nog steeds stelt zijn:
• Aan kinderen die uit de allerarmste laag van de bevolking komen en die één of beide
ouders verloren hebben de mogelijkheid te bieden om door middel van o.a. een studie,
computerles, het leren van de Engelse taal, muziek, zang, dans en andere activiteiten een zinvolle
toekomst op te bouwen.
SM_2036926 3/3
• Kinderen die een trauma hebben opgelopen, bijvoorbeeld door ernstige mishandeling of
door natuurgeweld zoals de tsunami, door middel van muziek, zang en dans te helpen hun trauma’s
te verwerken.
• Kinderen/jongeren voor wie het niet mogelijk is om thuis te wonen een plaats te geven om
te leven, te wonen, te studeren en tevens muziek-, zang- en dansonderwijs te genieten.
• De oudere kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor de kleinere kinderen d.m.v.
het helpen bij hun studie, het geven van muzieklessen en zorg te dragen voor hun omgeving en
hun spullen.
• Daarnaast meervoudig gehandicapte kinderen een zinvolle dagbesteding (5 dagen per
week) aan te bieden.

Cijfermatig inzicht

Voor cijfermatig inzicht in het beleid, het beheer en de besteding van het vermogen wordt verwezen naar de meest recente en gedetailleerde jaarrekening en de begroting. Beide documenten worden gepubliceerd op onze website: (www.kindereninindia.org). Mochten er nog vragen zijn, dan is het bestuur altijd bereid u te woord te staan.

Sterke punten van het goede doel

 1. De stichting is kleinschalig en transparant. Voor mensen is snel te zien wat er met het geld of spullen gebeurt. De impact van een donatie is heel direct.
 2. De stichting beschikt over een Nederlandse vrouw die in India de projecten leidt en waar de andere Nederlandse bestuursleden op wekelijkse basis contact mee hebben.
 3. De stichting beschikt over het CBF keurmerk.
 4. Vragen van geïnteresseerden en/of donateurs worden op korte termijn beantwoord. De lijnen zijn kort met de bestuursleden.

Download het beleidsplan (PDF)

Scroll To Top