Stichting Isai Maiyam Kinderen in India

Computercursus en Engelse les

De kinderen volgen allemaal een computercursus en Engelse les. Daarnaast zijn hun muzieklessen in het Engels om de kennis van deze wereldtaal te vergroten. In India worden lokaal veel verschillende talen gesproken. Het Engels is een extra officiële taal. Engels speelt niet alleen in de academische en zakelijke contacten in heel India een grote rol, maar wordt door de federale overheid ook gebruikt in de zuidelijke deelstaten. Engelse spreekvaardigheid zal de kinderen later helpen bij het opdoen van nuttige contacten en hun kans op werk vergroten.

Stichting Isai Maiyam Kinderen in India

Vervolgstudie en werk

Vervolgstudie en werk. Zijn de jongeren klaar met school, dan bieden wij hen de mogelijkheid voor een deeltijdbaan als muziek-, dans-, zang- of huiswerkleraar bij ons project. Als zij deze kans aannemen, kunnen zij in een van onze appartementen wonen. Voor de overige helft van hun tijd, moeten ze ander werk creëren. De jongeren die hier niet voor kiezen, begeleiden wij bij het zoeken naar een vervolgopleiding, werk en huisvesting. Waar nodig zorgen wij ook voor financiële ondersteuning in de vorm van een studiebeurs.

Kinderen in India, homework

Levensonderhoud en onderwijs

Voor de Covid-19 periode, tot 2020 voorzag Isai Ma(i)yam in de eerste drie basisbehoeften: onderdak, levensonderhoud en onderwijs. We vingen 40 kinderen op in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Zij hebben uiteenlopende achtergronden.

In corona tijd moesten we het jongens en meisjes huis sluiten. We hebben wel 10 meisjes gehouden en die hebben nog tot begin 2023 bij ons gewoond daarna zijn ze gaan studeren en in hostels gegaan vlakbij college. We willen misschien weer opnieuw een meisjes huis openen in de toekomst.

De huizen hebben ook geschikte oefenruimtes voor muziek, dans en studie. De kinderen gaan overdag naar een reguliere – of privé-school in de omgeving. Daar volgen ze een twaalfjarige basisopleiding. Na schooltijd krijgen zij bij ons dagelijks huiswerkbegeleiding.

Als ze hun school hebben afgerond, helpen wij ze bij het vinden van een vervolgstudie of werk. In het weekend zijn de kinderen welkom in ons Art House in het plattelandsdorpje Alankupam, nabij Auroville.