Stichting Isai Maiyam Kinderen in India

Vervolgstudie en werk

Vervolgstudie en werk. Zijn de jongeren klaar met school, dan bieden wij hen de mogelijkheid voor een deeltijdbaan als muziek-, dans-, zang- of huiswerkleraar bij ons project. Als zij deze kans aannemen, kunnen zij in een van onze appartementen wonen. Voor de overige helft van hun tijd, moeten ze ander werk creëren. De jongeren die hier niet voor kiezen, begeleiden wij bij het zoeken naar een vervolgopleiding, werk en huisvesting. Waar nodig zorgen wij ook voor financiële ondersteuning in de vorm van een studiebeurs.