Beleidsplan Isai Ma(i)yam voor 2018 – 2019

Inleiding

Stichting Isai Ma(i)yam (www.kindereninindia.org) is een kleinschalige particuliere stichting die de allerarmste (wees)kinderen en jongeren in de Zuid-Oost Indiase stad Pondicherry en omgeving op weg helpt naar een kansrijke toekomst. Dat doen we met drie projecten waarbij muziek en dans de grote kracht is van ons succes. Isai Ma(i)yam betekent dan ook ‘centrum van de muziek’ in het Tamil.

1. We runnen een kindertehuis voor kansarme jongens en meisjes tussen de 5 en 18 jaar. Deze kinderen wonen fulltime bij ons.

2. Ook hebben we een dagopvang voor gehandicapte kinderen van grotendeels kasteloze families. Wij halen de kinderen elke doordeweekse dag op in onze speciaal aangepaste bus en brengen we ze ook weer veilig thuis. Elk kind krijgt dagbesteding op maat. Ze doen onder andere aan yoga, muziekles, sporten, rekenen en computerles.

3. Op onze Art School geven we de kinderen van het kindertehuis en kinderen uit de dorpen muziek- en dansles. Muziek en dans is erg belangrijk in de Indiase cultuur en een manier om door de kasten en een soms moeilijk verleden heen te breken.

4. We verstrekken studie support voor de kinderen die bij ons wonen, maar ook voor jongeren uit de omgeving.

Boodschap

Onze impact is direct en groot. Met de hulp van donateurs kunnen de kinderen zich ontworstelen aan ontzettend slechte omstandigheden. Zij kunnen ook weer een voorbeeld zijn voor andere kinderen.
De aanleiding voor de opvang is treurig, maar de kinderen zijn dat niet. Zij tonen een veerkracht en energie die zijn weerga niet kent. De kinderen zijn doorgaans optimistisch en blij en beschikken over verborgen capaciteiten waarmee ze zich ten positieve kunnen ontwikkelen. Die willen wij bij hun naar boven halen zodat ze volwaardig onderdeel van de maatschappij worden met kans op een beter leven. Dat zij daadwerkelijk op eigen benen kunnen staan.

Doelstellingen

Continuïteit en toekomst

Om ervoor te zorgen dat onze stichting continuïteit behoudt en een goede toekomst heeft, willen wij meer mensen in Nederland laten zien wat voor een waardevol werk onze medewerkers doen. Wij willen daarom ook naamsbekendheid creëren met als doel meer donateurs te werven zodat wij onze plannen kunnen verwezenlijken. Bewustwording creëren is daar een automatisch positief gevolg van. Het is belangrijk dat mensen hier beseffen dat een huis, opleiding en een toekomst niet vanzelfsprekend zijn.

Wij hopen ook de komende jaren donateurs te werven door zo breed mogelijk mensen via de directe en indirecte netwerken van de bestuursleden te bereiken. Ook zal gebruik worden gemaakt van sociale media zoals Twitter, Linkedin en Facebook. Daarbij zullen we gebruik maken van de 7-minuut durende film over de stichting die vorig jaar is gemaakt (onder meer te zien op onze website). Voorts proberen wij de stichting naar voren te schuiven bij kleine tot middelgrote evenementen in Nederland van ondernemingen, scholen en natuurlijke personen, waarbij de stichting eventuele opbrengsten kan ontvangen en deelnemers bekend worden gemaakt met het bestaan van de stichting en de mogelijkheid te doneren. Daarnaast schrijven we fondsen aan.

Stabiliteit

Doel komend jaar is ook om de nodige donateurs te verwerven teneinde een stabielere financiële basis te hebben. We moeten er zeker van kunnen zijn dat we onvoorziene rampen kunnen opvangen en dat er voldoende marge is om ook op langere termijn de nodige counseling en opleiding te kunnen bieden aan de kinderen en niet alleen als er dat jaar voldoende geld is. Zo is het bestuur ook voornemens te investeren teneinde toegang tot de Art School zeker te stellen. Dit is een essentieel onderdeel van de werkzaamheden van de stichting en gebrekkige toegang tot het pand hindert de ontwikkeling van de kinderen. In het kader van stabiliteit wordt ook voortdurend gekeken of met het groeiende aantal kinderen, nog steeds voldoende support en begeleiding wordt geboden. Ook dit jaar wordt hier de nodige aandacht aan besteed.

Opleiding

Naast het waarborgen van de continuïteit hebben wij nieuwe donateurs nodig om ervoor te zorgen dat wij de kinderen ook een echte langdurige toekomst kunnen bieden. Wij zouden onze kinderen daarom ook graag na hun 18e levensjaar willen ondersteunen. Net zoals in Nederland kost onderwijs in India geld. En net zoals in Nederland is ook in India onderwijs een van de belangrijkste middelen om kinderen een toekomst te geven. Wij hebben nieuwe donateurs nodig die ons helpen een passende vervolgopleiding voor onze kinderen te realiseren. Voor ons is dit heel belangrijk om het goede werk wat wordt gedaan voort te kunnen zetten. Het kan namelijk niet zo zijn dat wij de kinderen van de straat oppakken, een huis, eten en hoop geven om ze vervolgens als ze 18 zijn weer terug op straat te zetten zonder enige kans op een echt succesvolle toekomst.

Voortdurende doelstellingen

De doelen die de stichting Isai Ma(i)yam zich in het verleden heeft gesteld en nog steeds stelt zijn:

• Aan kinderen die uit de allerarmste laag van de bevolking komen en die één of beide ouders verloren hebben de mogelijkheid te bieden om door middel van o.a. een studie, computerles, het leren van de Engelse taal, muziek, zang, dans en andere activiteiten een zinvolle toekomst op te bouwen.
• Kinderen die een trauma hebben opgelopen, bijvoorbeeld door ernstige mishandeling of door natuurgeweld zoals de tsunami, door middel van muziek, zang en dans te helpen hun trauma’s te verwerken.
• Kinderen/jongeren voor wie het niet mogelijk is om thuis te wonen een plaats te geven om te leven, te wonen, te studeren en tevens muziek-, zang- en dansonderwijs te genieten.
• De oudere kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor de kleinere kinderen d.m.v. het helpen bij hun studie, het geven van muzieklessen en zorg te dragen voor hun omgeving en hun spullen.
• Daarnaast meervoudig gehandicapte kinderen een zinvolle dagbesteding (5 dagen per week) aan te bieden.

Cijfermatig inzicht

Voor cijfermatig inzicht in het beleid, het beheer en de besteding van het vermogen wordt verwezen naar de meest recente en gedetailleerde jaarrekening en de meest begroting. Beide documenten worden gepubliceerd op onze website: (www.kindereninindia.org). Mochten er nog vragen zijn, dan is het bestuur altijd bereid u te woord te staan.

Sterke punten van het goede doel

1. De stichting is kleinschalig en transparant. Is voor mensen snel te zien wat er met het geld of spullen gebeurt. De impact van een donatie is heel direct.

2. De Nederlandse bestuursleden hebben op wekelijkse basis contact met het team dat de projecten leidt in India.

3. Beschikt over het CBF keurmerk.

4. Vragen van geïnteresseerden en/of donateurs worden op korte termijn beantwoord. De lijnen zijn kort met de bestuursleden.

Het beleidsplan downloaden