Stichting Isai Maiyam voor Kinderen in India Pondicherry

Projecten muziek, dans en studie

Gayatri Art school

Ananda Special School (Handicap school)

Studie support

Gayatri Art school

Gayatri Art school ligt in Alankuppam vlakbij Auroville. Er komen hier kinderen uit
omliggende dorpen (Totaal 60 kinderen). Hier krijgen de kinderen de kans om
onder proffesionele begeleiding te leren dansen of een muziekinstrument te leren
bespelen. Veder krijgen de kinderen computerles en engelse conversatie lessen.
Ook wordt hier gerepeteerd met onze Isai Ma(i)yam Musicband, de band (met
kansarme jongeren uit omgeving) die bijna wekelijks optreeds op festiviteiten en
waar onze kinderen in dansen en spelen als ze vrij zijn van school. Het zijn
buitenschoolse activiteiten, soort cultureel centrum. Ook kunnen de kinderen
buiten knikkeren en fietsen en er is een sportveldje om te sporten.


Ananda special school


Ananda special day care centre in Pondicherry. Dit is een dagbesteding (handicap
school) voor 48 gehandicapte kinderen en jongeren 5 dagen in de week met
uiteenlopende handicaps. Er worden activiteiten gedaan als yoga, dans, muziek,
zang, puzzelen, fitness, computer, sport, rekenen en taal en ze maken
handgemaakte producten zoals vloermatten, vlaggen en tassen die we dan weer
verkopen. Ook krijgen ze fysiotherapy en gebarentaal les. De handicap school
wordt mede geleid door een van onze volwassenen die als kind in ons kindertehuis
gewoond heeft.

Studie support

Studie support is daar voor de kinderen die bij ons gewoond hebben en voor
jongeren uit de naaste omgeving die na hun middelbare school niet de financiele
middelen hebben om hun studie te betalen. Een investering in hun toekomst!
Jongens en meisjes huis
In de corona tijd werden we verplicht het jongens en meisjes huis te sluiten. De
meeste kinderen zijn weer bij hun familie gaan wonen. Omdat de
omstandigheden niet zo goed waren en zijn volgen we ze met emotionele en
financiele support voor verdere vervolgstudies. In de toekomst zal het liggen aan
de financiele omstandigheden voor her opening van meisjes huis met nieuwe kinderen.
Het gebouw van jongens huis is bij de handicap school betrokken voor
uitbreiding handicap school.

Pondicherry

Auroville