Doel en missie

Doel en missie van Isai Maiyam

Stichting Isai Ma(i)yam wil de leefomstandigheden van deze kinderen en jongeren drastisch verbeteren. Voordat ze bij ons kwamen, leefden zij in uitzichtloze armoede. Ze volgden vaak geen onderwijs, waren gedwongen te werken, hadden onvoldoende te eten en zwierven soms rond op straat. Vaak missen zij één of beide ouders en is de thuissituatie onveilig door mishandeling (alcohol- of drugsmisbruik) of anderszins problematisch. Sommige kinderen kampen met ernstige trauma’s, zoals het verlies van de moeder door zelfverbranding. Een enkeling zag deze wanhoopsdaad voor zijn ogen gebeuren.

Wij laten deze kinderen niet aan hun lot over. Daarom creëren wij een gezonde en vitale leefomgeving waarin zij elkaar ‘helen’ en leren hun verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen. Zo kunnen ze uiteindelijk op eigen benen staan en zelf in hun levensonderhoud voorzien. Wij hopen dat zij met alle verkregen kennis en vaardigheden op hun beurt weer een steun zijn voor naaste familieleden, buren en anderen.

Care4Needs wil hierbij helpen

Misschien heb je ook gehoord van de organisatie voor openbaar belang ‘Care4Needs’ De missie van Care4Needs is om de wereld te laten zien welke goede en sociale projecten er draaiende worden gehouden. Daarnaast wil Care4Needs in beeld brengen welke behoeften de door hen bezochte projecten hebben. Door bekendheid te geven aan deze projecten hoopt Care4Needs, middels steun van zoveel mogelijk mensen, in de aanwezige behoeften te voorzien.

Zo wil Care4Needs een impressie geven van Stichting Isai Ma(i)yam, onze dagelijkse activiteiten en leefomgeving in India door middel van informatieve video’s en van hun ervaringen tijdens hun verblijf in Pondicherry met de Kinderen in India. Deze video’s worden door Care4Needs gedeeld via Youtube en andere Social Media.