Akash

Voor arme, wees en kasteloze kinderen in Zuid-Oost india is de toekomst vaak onzeker

een veilig onderkomen is niet beschikbaar

Wij helpen de allerarmste (wees)kinderen en jongeren in de stad Pondicherry en omgeving

 op weg naar een kansrijke toekomst

Beschrijving
Kinderen in India Gayatri Art School

De kinderen hebben bij ons fulltime een veilig thuis

permanente opvang voor jongens en meisjes tussen 5 en 18 jaar

Zij gaan naar school en volgen muziek-, zang- en danslessen

ook voor de jongeren die in de omgeving wonen

IMG_2443

Drie projecten waarbij muziek en dans de grote kracht is van ons succes

Isai Ma(i)yam betekent dan ook ‘centrum van de muziek’ in het Tamil.

 

We zien onze kinderen opbloeien en groeien

en uiteindelijk in staat zijn op eigen benen in de maatschappij te staan, met een netwerk vanuit onze stichting

We zien onze kinderen opbloeien en groeien

en uiteindelijk in staat zijn op eigen benen in de maatschappij te staan, met een netwerk vanuit onze stichting

Isai Ma(i)yam 800 voedselpakketten

Voedselpakketten een groot succes!

3 juni 2020
,

Voedselpakketten een groot succes; Heel veel dank aan alle donateurs voor de donaties! Hieronder een verslag van de ontwikkelingen.  Het goede nieuws is dat wij in de korte tijd maar liefst 800 voedselpakketten hebben uitgedeeld! Dat is fantastisch en dat had niet gekund zonder al jullie financiële steun! Wij hebben de 800 pakketten uitgedeeld aan iedereen die betrokken is bij onze projecten, aan de families en personen waar onze kinderen (helaas) nog steeds moeten verblijven en aan mensen in 13 verschillende dorpen die in de buurt van onze projecten wonen. De nood was hoog en de mensen zijn ons heel dankbaar. Dat het heel bijzonder is dat er vanuit de eigen gemeenschap hulp wordt geboden aan de mensen die het zo hard nodig hebben, blijkt wel uit het feit dat wij in maar liefst 4 verschillende TV nieuwsprogramma’s zijn geweest met onze actie. Ook zal er naar alle waarschijnlijkheid een stuk over onze actie in…

lees meer

Wat betekent Corona voor Stichting Isai Maiyam?

2 mei 2020
,

Vanaf midden maart hebben wij onze projecten helaas allemaal moeten sluiten. De kindertehuizen moesten dicht en alle kinderen zijn bij familie of anderen geplaatst. Onze dagopvang voor de gehandicapte kinderen is ook dicht. Het is ons gelukt om de meeste kinderen bij familie of anderen te plaatsen, maar niet voor alle kinderen was dat mogelijk. Die kinderen wonen nog steeds bij ons, maar de lokale overheid blijft ons zeggen dat het niet mag. Wij hebben alleen geen alternatieven voor deze kinderen. In de tussentijd worden ze regelmatig medisch gecheckt door de lokale overheid en tot nu toe hebben ze geen verdergaande maatregelen genomen om de kinderen weg te halen. Ons lokale personeel probeert zoveel mogelijk in contact te blijven met de families en anderen waar de kinderen verblijven om ervoor te zorgen dat wij ze niet uit het oog verliezen. De Indiase overheid heeft de lockdown begin deze week verlengd…

lees meer

Wij zijn ons er van bewust dat dit hele moeilijke tijden zijn voor veel mensen...

 

Op dit moment betalen wij ons personeel zoveel mogelijk door. De overheid verstrekt bepaalde financiële steun aan mensen, waaronder met voedselpakketten, maar in de praktijk blijkt dat veel mensen helemaal niets ontvangen. Veel van de mensen die wij kennen uit de ons omliggende dorpen hebben helemaal geen inkomsten meer. Wij willen deze families dan ook ondersteunen door middel van het verstrekken van voedselpakketten.

Vanaf deze week zijn wij gestart met het samenstellen van voedselpakketten voor de families van onze kinderen, waaronder die van de handicapschool. Wij zouden daarnaast ook graag andere families die helemaal geen inkomsten meer hebben in de omliggende dorpen willen ondersteunen met voedselpakketten. Ons personeel kan deze samenstellen en uitdelen. Op deze manier kunnen onze mensen ook iets bijdragen in deze moeilijke tijden. Een voedselpakket voor een familie kost INR 1.000,-. Dit is ongeveer gelijk aan EUR 12,-.

Wij zijn ons er van bewust dat dit hele moeilijke tijden zijn voor veel mensen, maar als u iets wilt bijdragen aan bovengenoemd initiatief dan kunt u dat al doen door een bedrag van EUR 12,- voor 1 voedselpakket (meer mag natuurlijk ook altijd) over te maken naar NL73INGB0004865196 tav Stichting Isai Ma(i)yam.  Ja, ik steun!

Wilt u ook iets voor ons betekenen?

Wij zijn ons er van bewust dat dit hele moeilijke tijden zijn voor veel mensen, maar als u iets wilt bijdragen aan bovengenoemd initiatief dan kunt u dat al doen door een bedrag van EUR 12,- voor 1 voedselpakket, meer mag natuurlijk ook altijd, over te maken naar NL73INGB0004865196 tav Stichting Isai Ma(i)yam.