Wat wij willen

Wat wij willen

Stichting Isai Ma(i)yam wil de leefomstandigheden van deze kinderen en jongeren drastisch verbeteren. Voordat ze bij ons kwamen, leefden zij in uitzichtloze armoede. Ze volgden vaak geen onderwijs, waren gedwongen te werken, hadden onvoldoende te eten en zwierven soms rond op straat. Vaak missen zij één of beide ouders en is de thuissituatie onveilig door mishandeling (alcohol- of drugsmisbruik) of anderszins problematisch. Sommige kinderen kampen met ernstige trauma’s, zoals het verlies van de moeder door zelfverbranding. Een enkeling zag deze wanhoopsdaad voor zijn ogen gebeuren.

Wij laten deze kinderen niet aan hun lot over. Daarom creëren wij een gezonde en vitale leefomgeving waarin zij elkaar ‘helen’ en leren hun verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen. Zo kunnen ze uiteindelijk op eigen benen staan en zelf in hun levensonderhoud voorzien. Wij hopen dat zij met alle verkregen kennis en vaardigheden op hun beurt weer een steun zijn voor naaste familieleden, buren en anderen.

 

This post is also available in: Engels

Grafisch Ontwerp Tambajong | Teksten Lapidair Teksten | Website FotoFantasia | Fotografie Joris van Gennip