Isai Ma(i)yam 800 voedselpakketten

Voedselpakketten een groot succes!

Voedselpakketten een groot succes; Heel veel dank aan alle donateurs voor de donaties! Hieronder een verslag van de ontwikkelingen. 

Het goede nieuws is dat wij in de korte tijd maar liefst 800 voedselpakketten hebben uitgedeeld! Dat is fantastisch en dat had niet gekund zonder al jullie financiële steun! Wij hebben de 800 pakketten uitgedeeld aan iedereen die betrokken is bij onze projecten, aan de families en personen waar onze kinderen (helaas) nog steeds moeten verblijven en aan mensen in 13 verschillende dorpen die in de buurt van onze projecten wonen. De nood was hoog en de mensen zijn ons heel dankbaar. Dat het heel bijzonder is dat er vanuit de eigen gemeenschap hulp wordt geboden aan de mensen die het zo hard nodig hebben, blijkt wel uit het feit dat wij in maar liefst 4 verschillende TV nieuwsprogramma’s zijn geweest met onze actie. Ook zal er naar alle waarschijnlijkheid een stuk over onze actie in de Times of India komen.

Contact met de kinderen en families tijdens de lockdown maatregelen

Het slechte nieuws is dat de overheid op 31 mei 2020 heeft aangekondigd dat de lockdown maatregelen nog van kracht zullen blijven. In bepaalde gebieden in India zullen de maatregelen wel iets versoepelen, maar helaas betekent het voor de vele arme mensen in Pondicherry en omgeving dat zij nog steeds niet kunnen werken en geen inkomen hebben. De scholen blijven naar alle waarschijnlijkheid tot in ieder geval 1 juli dicht. Voor onze projecten betekent dit nieuws dat wij nog steeds gesloten moeten blijven en er momenteel geen zicht is op wanneer wij weer open mogen gaan. Wij maken ons natuurlijk zorgen over alle kinderen die wij normaal een veilige en zorgeloze plek bieden. Om ervoor te zorgen dat wij ze niet uit het oog verliezen, maar belangrijker nog dat zij ook weten dat wij ze niet zijn vergeten, nemen onze mensen nog steeds op regelmatige basis contact op met de betrokken families en de kinderen. 

We gaan door met het uitdelen van voedselpakketten

Zodra er meer bekend is over het heropenen van onze projecten laten wij dat natuurlijk aan jullie weten. In de tussentijd hebben wij besloten om door te gaan met het uitdelen van voedselpakketten, omdat dit heel hard nodig blijft. (In India sterven meer mensen door honger als gevolg van de huidige maatregelen dan aan corona. J.B.) Alle hulp en steun blijft welkom. Voor EUR 12,- kunnen wij al een voedselpakket voor 1 familie uitdelen, waar zij ruim 2 weken van kunnen eten. Een bijdrage kan overgemaakt worden naar:
NL73INGB0004865196 tav Stichting Isai Ma(i)yam)

Via deze link kunt u een filmpje bekijken uitgezonden door een regionale omroep

Wat betekent Corona voor Stichting Isai Maiyam?

Vanaf midden maart hebben wij onze projecten helaas allemaal moeten sluiten. De kindertehuizen moesten dicht en alle kinderen zijn bij familie of anderen geplaatst. Onze dagopvang voor de gehandicapte kinderen is ook dicht. Het is ons gelukt om de meeste kinderen bij familie of anderen te plaatsen, maar niet voor alle kinderen was dat mogelijk. Die kinderen wonen nog steeds bij ons, maar de lokale overheid blijft ons zeggen dat het niet mag. Wij hebben alleen geen alternatieven voor deze kinderen. In de tussentijd worden ze regelmatig medisch gecheckt door de lokale overheid en tot nu toe hebben ze geen verdergaande maatregelen genomen om de kinderen weg te halen. Ons lokale personeel probeert zoveel mogelijk in contact te blijven met de families en anderen waar de kinderen verblijven om ervoor te zorgen dat wij ze niet uit het oog verliezen.

De Indiase overheid heeft de lockdown begin deze week verlengd tot 17 mei en wij zullen moeten afwachten of wij daarna weer open kunnen en op welke manier. Wij kunnen ons voorstellen dat wij extra veiligheidsmaatregelen zullen moeten nemen, maar dat is op dit moment nog onduidelijk. Op het moment dat wij meer weten over wat de volgende stappen zullen zijn voor Isai Ma(i)yam zullen wij jullie weer verder op de hoogte brengen.

Op dit moment betalen wij ons personeel zoveel mogelijk door. De overheid verstrekt bepaalde financiële steun aan mensen, waaronder met voedselpakketten, maar in de praktijk blijkt dat veel mensen helemaal niets ontvangen. Veel van de mensen die wij kennen uit de ons omliggende dorpen hebben helemaal geen inkomsten meer. Wij willen deze families dan ook ondersteunen door middel van het verstrekken van voedselpakketten. Vanaf deze week zijn wij gestart met het samenstellen van voedselpakketten voor de families van onze kinderen, waaronder die van de handicapschool. Wij zouden daarnaast ook graag andere families die helemaal geen inkomsten meer hebben in de omliggende dorpen willen ondersteunen met voedselpakketten. Ons personeel kan deze samenstellen en uitdelen. Op deze manier kunnen onze mensen ook iets bijdragen in deze moeilijke tijden. Een voedselpakket voor een familie kost INR 1.000,-. Dit is ongeveer gelijk aan EUR 12,-.

Wij zijn ons er van bewust dat dit hele moeilijke tijden zijn voor veel mensen, maar als u iets wilt bijdragen aan bovengenoemd initiatief dan kunt u dat al doen door een bedrag van EUR 12,- voor 1 voedselpakket (meer mag natuurlijk ook altijd) over te maken naar NL73INGB0004865196 tav Stichting Isai Ma(i)yam)

Isai Ma(i)yam is Erkend door toezichthouder CBF

Wat is de Erkenning?


De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80
procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF.

Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.

Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken:

Test bericht

Alle verzonden nieuwsbrieven

Voor bedrijven: word sponsor

U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL69TRIO0781372887 van de Triodos Bank te Zeist ten name van STF India Isai Ma(i)yam, onder vermelding van ‘Kinderen in India’. Voor overmakingen vanuit het buitenland is de BIC code: TRIONL2U

You can donate an amount to account number NL69TRIO0781372887 of the Triodos Bank in Zeist, The Netherlands, in name of STF India Isai Ma(i)yam, mentioning ‘Kinderen in India’.

For private: become donator

CBF Certificaat voor kleine goede doelen

Sinds 1 januari 2012 is Stichting Isai Ma(i)yam voor Kinderen in India in het bezit van het CBF Certificaat.

Stichting Isai Ma(i)yam voor Kinderen in India is een Erkend Goed Doel. Dit certificaat krijg je niet zomaar, je moet voldoen aan de criteria van het CBF over onder andere het bestuur, het beleid, fondsenwerving, de bestedingen en de verantwoording waar het geld aan wordt besteed.

Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen

Toezichthouder CBF controleert dit en bevordert zo de transparantie van de kleine goede doelen sector in Nederland. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.

Lees meer over wat we willen bereiken en waar we trots op zijn in ons CBF Erkenningspaspoort.

Erkende Goede Doelen laten zich ieder jaar vrijwillig toetsen door het CBF.
Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op Wat is de CBF-Erkenning?

De jaarverslagen van Stichting Isai Ma(i)yam voldoen aan de criteria van het CBF en hierin is alle financiële informatie terug te vinden. Zie onze Financiële Verantwoording.

De speelkamer

Joanne, die tien dagen bij ons project heeft meegeholpen, heeft een speelkamer geopend. De kinderen zijn er helemaal dol op en vragen continue of ze er mogen spelen. Twister, mikado, puzzels, kleuren en kapla zijn favoriet!

School

De meeste van onze kinderen gaan naar dezelfde school, de school zit om de hoek van het weeshuis. In India gaat iedereen in uniform naar school. Dit doen ze zodat iedereen er hetzelfde uitziet en je niet kan zien of iemand arm of rijk is. Ze hopen zo discriminatie te voorkomen. Als de kinderen uit school komen worden ze elke dag geholpen met hun huiswerk.

Strand

In de vakantie vinden de kinderen het heerlijk om lekker uit te waaien en af te koelen op het strand. Vanaf de Gayatri Art School is het maar een kwartier rijden naar het strand. Niet iedereen kan zwemmen, dus sommige kinderen blijven op het strand of in de branding, maar ook dan is de zee lekker verkoelend. Voor de veiligheid is er altijd een begeleider bij.

Clowns in Isai Ma(i)yam

Er zijn in het kindertehuis en bij de Ananda Daycare in mei 2014 twee clowns langs geweest. De clowns komen van de stichting Global Clowning, deze clowns gaan speciaal naar ontwikkelingslanden. Ze willen graag vrolijkheid en lichtheid kunnen brengen op de plekken waar dit het hardst nodig is, zoals in sloppenwijken, ziekenhuizen en projecten zoals Isai Ma(i)yam. Met hun vrolijkheid hopen ze dat de kinderen even hun problemen, pijn of verdriet kunnen vergeten en lekker veel kunnen lachen. Het was zeker een groot succes, de kinderen vonden het geweldig!

Sterke Sedan

Sedan (9 jaar) is een echte atleet, hij kan zijn lichaam in de gekste houdingen krijgen. Hij klimt ook heel graag in bomen of op muurtjes. Wat hij heel intrigerend vindt is magie, er is een keer een goochelaar in het kindertehuis geweest en van alle kinderen fascineerde het Sedan het meest. Nog steeds heeft hij het erover en het liefst zou hij zelf zo veel mogelijk goocheltrucks leren. Over de ouders van Sedan is niks bekend behalve hun namen. Sedan woonde bij familie, maar die waren erg arm en konden de kosten van een extra kind niet opbrengen. Sinds een jaar woont Sedan nu bij ons en hij heeft het erg naar zijn zin.

Ashok met Antony

Ashok heeft het niet makkelijk gehad voordat hij hier kwam. Over zijn ouders is niks bekend, Ashok en zijn broertje Satish zwierven samen op straat. Wij hebben hier een melding van gekregen en hebben ze opgevangen. In het begin was het een beetje wennen voor de broertjes en waren ze wat teruggetrokken, maar inmiddels hebben ze veel vriendjes gemaakt en worden ze steeds opener. Antony is een van de nieuwe vriendjes van Ashok.

Zes maanden geleden pas is Antony (12 jaar) bij ons komen wonen. In het begin was hij heel verlegen en hield hij zich op de achtergrond net als Ashok. Hij is erg bescheiden en luistert altijd erg goed. Als je Antony wat beter leert kennen blijkt hij ook heel erg spraakzaam en opgewekt te zijn. Hij houdt heel erg van spelletjes doen, als de speelkamer open gaat staat Antony vooraan om naar binnen te gaan. Het allerbest is hij in memory.

Sunil is zijn tanden aan het wisselen

In tegenstelling tot zijn broer Raghul heeft Sunil (8 jaar) een meer ingetogen, kalme en bescheiden persoonlijkheid. Hij houdt zich wat meer op de achtergrond, maar het is een hele lieve jongen. Hij is hecht met zijn broer, altijd nemen ze het voor elkaar op. Hij vind het moeilijk op school, vooral met lezen heeft hij veel moeite, maar als je er samen met hem voor gaat zitten probeert hij het wel heel hard. Hij wil het graag goed doen en wil dat ook graag van je horen. Als hij een stukje heeft voorgelezen kijkt hij je hoopvol en aandoenlijk aan of hij het goed gedaan heeft.

Hari

Hari (12 jaar) woont samen met zijn jongere broer al zes jaar bij ons. Zijn vader was regelmatig dronken en dit resulteerde helaas vaak in huiselijk geweld. De moeder van de jongens zag geen uitweg meer en heeft zelfmoord gepleegd. De vader kon niet voor zijn kinderen zorgen en daarom wonen de broertjes in Isai Ma(i)yam. Hari is een hele onafhankelijke jongen geworden die goed voor zichzelf kan zorgen. Het is ook een hele slimme jongen met veel talenten. Hij speelt twee muziekinstrumenten, mridangan (een Indiaas slaginstrument) en drumpad. Hiernaast kan hij ook goed dansen, samen met Mani en Akash dans hij af en toe met veel plezier op uitvoeringen.

Jayabarathi

Jayabarathi (9 jaar) is altijd enthousiast en vrolijk. Ze is beste vriendinnen met Niranjini en samen kunnen ze de grootste lol hebben. Het liefst dansen ze samen, samen oefenen ze dan de pasjes die ze in de les geleerd hebben. Jayabarathi is een heel onschuldig en lief meisje, ze komt graag naar je toe om te spelen of om te knuffelen. Concentreren vind ze wel moeilijk, vooral als het om huiswerk gaat. Ze is snel afgeleid en besteed haar tijd liever aan dansen of spelen. Het is ook extra moeilijk voor haar op school omdat ze net als haar broertje Jayaguru een tijdje niet naar school is geweest. De moeder van Jayabarathi en Jayaguru is weggelopen met een andere man en hun vader heeft zijn kinderen toen bij hun oma ondergebracht. Ze werden hier wel goed verzorgd, maar zijn toen acht maanden nauwelijks naar school geweest. Nu ze bij ons wonen komt hun oma ze vaak opzoeken en ook hun vader komt af en toe langs.

Siva Sankari

Siva Sankari (9 jaar) heeft negen zussen, ze is zelf de jongste van het gezin. Samen met twee van haar zussen, Raji en Arasakumari, woont ze bij ons. In India kan een dochter een grote financiële last zijn voor ouders omdat ze een bruidsschat voor haar moeten betalen als ze gaat trouwen. Tien dochters hebben is dus niet gewenst. De moeder van de meiden is overleden en hun vader steunt geen van zijn dochters. Een van haar zussen is inmiddels overleden, vier zussen zijn getrouwd, twee zussen zijn aan het werk, Raji, Arasakumari en Siva Sankari zitten nog op school en wonen bij ons. De oudere zussen kunnen zelf nauwelijks rondkomen en kunnen hun jongere zusjes dus niet financieel steunen. Het zijn alle drie hele vrolijke meiden. Raji (17 jaar) is erg volwassen en tegelijk heel sociaal. Arasakumari (11 jaar) kan wat ongeduldig zijn maar, maar ze is erg aanhankelijk en lacht veel. Sivasankari is een vrolijke, opgetogen meid die graag knuffelt en speelt.

De zusjes Sharmila en Usha

Usha (9 jaar) is een pittige dame, ze kan goed voor zichzelf opkomen. Dit kan haar soms wat bazig maken, maar het maakt haar ook heel energiek en uitbundig. Naast een pittige heeft Usha ook een zachte kant, ze knuffelt bijvoorbeeld heel graag. Haar energieke karakter komt ook goed van pas bij het dansen, hier kan ze al haar energie kwijt. Usha heeft een oudere zus Sharmila (11 jaar) die ook bij ons woont. Sharmila is een vrolijke en makkelijke meid die het met iedereen goed kan vinden. Ze doet het goed op school en maakt altijd haar huiswerk. Qua karakter lijken de zussen niet erg op elkaar, maar ze geven veel om elkaar. Hun vader is vertrokken met een andere vrouw en hun moeder kan in haar eentje niet genoeg geld voor het gezin verdienen. De zussen gaan wel nog af en toe naar huis in het weekend of als het vakantie is.

De drie zussen Karthika, Naveena en Niranjini

Karthika (12 jaar) is echt een schat, ze zou nog geen vlieg kwaad doen. Ze woont met haar oudere zus en jonger zusje bij ons. De zusjes zorgen goed voor elkaar, ‘s nachts slapen ze graag dicht bij elkaar. Karthika is een rustig meisje, maar altijd vrolijk. Ze kan het goed vinden met de andere meiden die bij ons wonen, vooral met Sharmila is ze goede vriendinnen.

Naveena (14 jaar) is dikke vriendinnen met de andere meiden van haar leeftijd (Saranya, Gandhimathy, Raji en Ranjeetha). Het liefst zou ze de hele dag met haar vriendinnen doorbrengen. Studeren vindt ze wat minder belangrijk, dansen daarentegen vind ze wel heel leuk.

Overal waar je komt spring Niranjini (8 jaar) er meteen uit, ze is een heel opgewekt meisje en is graag op de voorgrond. Het liefst zou ze de hele dag spelen en dansen met de andere meiden. Ze is actief en vrolijk en neemt de andere meiden makkelijk mee in haar enthousiasme. Haar beste vriendin is Jayabarathi, samen kunnen ze de grootste lol hebben. Het liefst dansen ze samen, ze oefenen dan de pasjes die ze in de les geleerd hebben.

Onze mooie dansmeiden

Het linker meisje is Manimegalai, zij woont bij ons. Het rechter meisje komt uit een dorp in de buurt en volgt bij ons elk weekend danslessen. De meiden kunnen het goed vinden samen en delen een passie voor dans. Als de muziekband een optreden heeft gaat er vaak een dansgroep mee om tussen de nummers door te dansen. De meiden vinden het geweldig om voor publiek te dansen en kijken altijd uit naar hun uitvoeringen.

Fijn klimmen en klauteren in het weekend

Doordeweeks wonen onze kinderen in de stad, heel handig want de school is om de hoek dus ze kunnen lopend naar school. In de stad staan echter niet veel bomen om in te klimmen. Elk weekend gaan de kinderen naar de Gayatri Art School op het platteland. Hier is wel veel ruimte om lekker buiten te spelen en daar wordt elk weekend goed gebruik van gemaakt.

De nieuwe glijbaan

In maart 2014 is voor onze kinderen van oud ijzer een prachtige glijbaan gemaakt. Niet alleen de kinderen die bij ons wonen, maar ook de kinderen uit het dorp die voor muziek- en danslessen komen genieten van dit nieuwe speeltoestel.

De jongens spelen graag op de draaimolen

Tegelijk met de glijbaan is deze draaimolen gemaakt. De kinderen hebben zelf geholpen met het graven van een diepe kuil waar de draaimolen in kon staan. Zoals je kan zien aan het plezier dat ze hebben vonden ze dit zeker de moeite waard.

De nieuwe schommels zijn een groot succes

Naast de glijbaan en de draaimolen zijn er schommels gebouwd. Ook deze zijn met de hand gemaakt van oude materialen. Het werk is heel professioneel gedaan, dus de schommels zijn heel stevig. Tussen de dans- en muzieklessen door vormt zich een rij rond de schommels omdat iedereen er zo graag op wil.

De voorbereiding van het avondeten

Wij hebben vier mensen in dienst die elke dag het eten voor de kinderen maken. In India is het gebruikelijk om in de ochtend warm te eten, ze beginnen de dag meestal met een bord rijst. Ook in de avond wordt er vaak rijst gegeten. Naast rijst eten ze ook vaak idly, dosa en chapati.