Wat betekent Corona voor Stichting Isai Maiyam?

Vanaf midden maart hebben wij onze projecten helaas allemaal moeten sluiten. De kindertehuizen moesten dicht en alle kinderen zijn bij familie of anderen geplaatst. Onze dagopvang voor de gehandicapte kinderen is ook dicht. Het is ons gelukt om de meeste kinderen bij familie of anderen te plaatsen, maar niet voor alle kinderen was dat mogelijk. Die kinderen wonen nog steeds bij ons, maar de lokale overheid blijft ons zeggen dat het niet mag. Wij hebben alleen geen alternatieven voor deze kinderen. In de tussentijd worden ze regelmatig medisch gecheckt door de lokale overheid en tot nu toe hebben ze geen verdergaande maatregelen genomen om de kinderen weg te halen. Ons lokale personeel probeert zoveel mogelijk in contact te blijven met de families en anderen waar de kinderen verblijven om ervoor te zorgen dat wij ze niet uit het oog verliezen.

De Indiase overheid heeft de lockdown begin deze week verlengd tot 17 mei en wij zullen moeten afwachten of wij daarna weer open kunnen en op welke manier. Wij kunnen ons voorstellen dat wij extra veiligheidsmaatregelen zullen moeten nemen, maar dat is op dit moment nog onduidelijk. Op het moment dat wij meer weten over wat de volgende stappen zullen zijn voor Isai Ma(i)yam zullen wij jullie weer verder op de hoogte brengen.

Op dit moment betalen wij ons personeel zoveel mogelijk door. De overheid verstrekt bepaalde financiële steun aan mensen, waaronder met voedselpakketten, maar in de praktijk blijkt dat veel mensen helemaal niets ontvangen. Veel van de mensen die wij kennen uit de ons omliggende dorpen hebben helemaal geen inkomsten meer. Wij willen deze families dan ook ondersteunen door middel van het verstrekken van voedselpakketten. Vanaf deze week zijn wij gestart met het samenstellen van voedselpakketten voor de families van onze kinderen, waaronder die van de handicapschool. Wij zouden daarnaast ook graag andere families die helemaal geen inkomsten meer hebben in de omliggende dorpen willen ondersteunen met voedselpakketten. Ons personeel kan deze samenstellen en uitdelen. Op deze manier kunnen onze mensen ook iets bijdragen in deze moeilijke tijden. Een voedselpakket voor een familie kost INR 1.000,-. Dit is ongeveer gelijk aan EUR 12,-.

Wij zijn ons er van bewust dat dit hele moeilijke tijden zijn voor veel mensen, maar als u iets wilt bijdragen aan bovengenoemd initiatief dan kunt u dat al doen door een bedrag van EUR 12,- voor 1 voedselpakket (meer mag natuurlijk ook altijd) over te maken naar NL73INGB0004865196 tav Stichting Isai Ma(i)yam)