Isai Ma(i)yam 800 voedselpakketten

Voedselpakketten een groot succes!

Voedselpakketten een groot succes; Heel veel dank aan alle donateurs voor de donaties! Hieronder een verslag van de ontwikkelingen. 

Het goede nieuws is dat wij in de korte tijd maar liefst 800 voedselpakketten hebben uitgedeeld! Dat is fantastisch en dat had niet gekund zonder al jullie financiële steun! Wij hebben de 800 pakketten uitgedeeld aan iedereen die betrokken is bij onze projecten, aan de families en personen waar onze kinderen (helaas) nog steeds moeten verblijven en aan mensen in 13 verschillende dorpen die in de buurt van onze projecten wonen. De nood was hoog en de mensen zijn ons heel dankbaar. Dat het heel bijzonder is dat er vanuit de eigen gemeenschap hulp wordt geboden aan de mensen die het zo hard nodig hebben, blijkt wel uit het feit dat wij in maar liefst 4 verschillende TV nieuwsprogramma’s zijn geweest met onze actie. Ook zal er naar alle waarschijnlijkheid een stuk over onze actie in de Times of India komen.

Contact met de kinderen en families tijdens de lockdown maatregelen

Het slechte nieuws is dat de overheid op 31 mei 2020 heeft aangekondigd dat de lockdown maatregelen nog van kracht zullen blijven. In bepaalde gebieden in India zullen de maatregelen wel iets versoepelen, maar helaas betekent het voor de vele arme mensen in Pondicherry en omgeving dat zij nog steeds niet kunnen werken en geen inkomen hebben. De scholen blijven naar alle waarschijnlijkheid tot in ieder geval 1 juli dicht. Voor onze projecten betekent dit nieuws dat wij nog steeds gesloten moeten blijven en er momenteel geen zicht is op wanneer wij weer open mogen gaan. Wij maken ons natuurlijk zorgen over alle kinderen die wij normaal een veilige en zorgeloze plek bieden. Om ervoor te zorgen dat wij ze niet uit het oog verliezen, maar belangrijker nog dat zij ook weten dat wij ze niet zijn vergeten, nemen onze mensen nog steeds op regelmatige basis contact op met de betrokken families en de kinderen. 

We gaan door met het uitdelen van voedselpakketten

Zodra er meer bekend is over het heropenen van onze projecten laten wij dat natuurlijk aan jullie weten. In de tussentijd hebben wij besloten om door te gaan met het uitdelen van voedselpakketten, omdat dit heel hard nodig blijft. (In India sterven meer mensen door honger als gevolg van de huidige maatregelen dan aan corona. J.B.) Alle hulp en steun blijft welkom. Voor EUR 12,- kunnen wij al een voedselpakket voor 1 familie uitdelen, waar zij ruim 2 weken van kunnen eten. Een bijdrage kan overgemaakt worden naar:
NL73INGB0004865196 tav Stichting Isai Ma(i)yam)

Via deze link kunt u een filmpje bekijken uitgezonden door een regionale omroep